söndag, februari 04, 2007

Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet - Johan Asplund


"Med utgångspunkt i sina grundbegrepp "socialitet" och "responsivitet" fortsätter Johan Asplund i denna bok diskussionen från Det sociala livets elementära former.
Här kretsar resonemanget främst kring den mest elementära formen av maktutövning: mikromakten.
Denna nakna form av makt utövas ansikte mot ansikte av individuella aktörer och leder närmast till ren underkastelse.

Boken rymmer också reflektioner kring maniskt beteende, gåvoinstitutionen och rituella förolämpningar. Och därtill en storartad betraktelse över asocial pratsamhet."
Den här boken tillhör studielitteraturen, men den var faktiskt ganska rolig. Den handlar om hur man hälar på varandra, hur man undviker att hälsa på varandra, hur man reagerar om någon man inte vill hälsa på hälsar osv.
Både intressant och rolig och framför allt är igenkänningsfaktorn väldigt stor.
Bokfakta:
Författare: Johan Asplund
Förlag: Bokförlaget Korpen
Antal sidor: 80
Utgivningsår: 1987-01
ISBN: 9173740675
Skicka en kommentar