söndag, februari 04, 2007

Är du gift med en psykopat? - Eva Rusz"Tänk att just du möter en framstående, charmerande man eller kvinna. Denna person har allt du kunnat drömma om! Men ganska omgående börjar vissa konstiga beteenden dyka upp. Du slår bort dem; tänker "det var ett misstag". Till slut är du nedbruten och börjar leta fel hos dig själv. Du har kapitulerat för en person som har en allvarlig personlighetsstörning. Kallad psykopati.

Den här boken sätter fingret på beteenden man i åratal har hört talas om som "psykopatiska". En "slängdiagnos" som framförallt på senare år har hamnat i fokus bl.a. i forskning kring ledarskap. Är du gift med en psykopat? definierar psykopatbegreppet och förklarar hur komplicerat det är att leva med en partner med dessa drag. En person som utåt sett har ett mycket välfungerande yrke, men som inåt sett - i parrelationen - beter sig på de mest märkliga och kränkande sätt gentemot sin partner.

Här finns autentiska berättelser av både kvinnor och män som berättar hur svårt det är att leva med en person som har psykopatdrag. I boken ges förklaring till hur dessa destruktiva beteendemönster kan ha uppstått samt hur man som partner bör göra för att undvika att bli indragen i en hänsynslös pardans."

Det här var en väldigt intressant bok, inte minst ur mitt perspektiv som psykologiintresserad.
Att läsa de autentisa berättelserna och få en större förståelse för de kvinnor som stannar i dessa destruktiva förhållanden. Att se varför de inte lämnar männen i första taget, och vad som ligger bakom alltihop, vad som i barndomen har gjort att både kvinnorna och männen har blivit som de är (både parterna har haft någon form av dysfunktionell uppväxt oftast).

Det finns även med "övningar" att göra för att få hjälp att komma ur det destruktiva förhållandet, liksom en liten checklista för att se om mannen är narssissistisk (eller har drag av narssissism) eller är psykopatisk (eller om förhållandet är osunt). Man kan också läsa hur det "sunda" förhållandet ska vara.

Bokfakta:
Författare: Eva Rusz
Förlag: Norstedts pocket
Antal sidor: 158
ISBN: 917263782X
Utgivningsår: 2006-08
Skicka en kommentar