onsdag, maj 14, 2014

Detta barn skall leva - Helene Holzmans

"Detta barn skall leva är en angelägen och skakande skildring av ett judiskt kvinnoöde under andra världskriget.
Helene Holzman flyttade under 1920-talet från Tyskland till Litauen tillsammans med sin make Max, som öppnade en bokhandel i staden Breslau. Paret fick två döttrar, Marie och Margarete, och hade ett lugnt och lyckligt familjeliv ända fram till den sovjetiska ockupationen 1940. Då ställdes deras tillvaro på ända, bokhandeln exproprierades och Max blev istället tvungen att söka ett statligt jobb. Men det skulle snart bli ännu värre.
Tyskland hade brutit sin anfallspakt med Sovjet och gick 1941 in i Litauen. Omedelbart därefter började judeförföljelserna i landet och familjen Holzman drabbades mycket hårt. Först avrättades Max och tre månader därefter fick även Marie sätta livet till. Helene lyckades dock dölja sin judiska börd och kunde tillsammans med dottern Margarete fly ut ur det getto som nazisterna inrättat.
1944 drog sig Tyskland tillbaka från Litauen och under den nästkommande tiden skrev Helene ner sina upplevelser och minnen från de svåra åren.
Hon berättar öppet och starkt om hur hon tog sig ur den förlamande sorgen efter Max och Marie genom kampen för sitt barns liv, en kamp som snart även kom att omfatta andra judiska döttrar, mödrar och familjer. Helene bildade ett underjordiskt nätverk som smugglade in förnödenheter och brev i gettot. Och ibland lyckades man även få ut människor och gömma dem hos pålitliga familjer på landet.
Det här är en gripande historia om en kvinnas kamp för sin egen och andras överlevnad en insikt i vad som sker när tillvaron slås i spillror och kriget blir vardag."

Det här är en väldigt tung bok, och det tog lång, lång tid för mig att läsa den. Jag var också tvungen att ha en annan, mer lättsmält, bok vid sidan av.
Att boken var tung betyder inte att den är svår eller tråkig, utan bara att det är ett levnadsöde, beskrivet av den som upplevt det, och detta berör!

Hela boken grundar sig på Helene Holzmans dagböcker. Det finns många fotnoter som förtydligar vissa saker, och även mängder av fotografier som visar de platser och personer det handlar om.
Det är ett tungt levnadsöde som delas, och det är jobbigt att läsa om det, ändå är det ingenting mot hur det var att uppleva det såklart.
Ska du bara läsa en enda bok som handlar om andra världskriget och judebehandlingen, så är det den här boken du ska läsa!

Betyg:
4 av 5

Bokfakta:
Författare: Helene Holzmans
Full titel: Detta barn ska leva: Helene Holzmans sanna berättelse om krigsåren 1941 - 1944
Förlag: Lind & Co
Utgivningsår: 2006-10-01
Antal sidor: 295
ISBN: 9789185267828

Inga kommentarer: