tisdag, juli 24, 2007

Clio på bio - Ulf Zander"Filmer i historisk miljö tar publiken med till en svunnen tid där de får uppleva det förgångna. Under årens lopp har kritiker av allehanda slag, med historiker i spetsen, påtalat att dessa filmer inte alls skildrar "hur det egentligen var". Händelseförlopp har förenklats, kläder och vapen har inte varit autentiska och kärlekshistorier har fått breda ut sig på den historiska "verklighetens" bekostnad.

Men handlar filmer i historisk miljö egentligen om historia? Utgångspunkten i Clio på bio är att alla filmer är ett slags dokumentärer. Scenarierna på vita duken kan vara hur fantasifulla och "verklighetsfrämmande" som helst, men de speglar alltid, om än på olika sätt, de värderingar som var rådande då filmerna spelades in. På så sätt är alla filmer historiska, även de som likt Star Wars utspelas i framtiden och i en annan galax. I Clio på bio visar Ulf Zander sambanden mellan historiska skildringar i Hollywoodproduktioner och de kulturella, ideologiska och politiska moden som dominerat när dessa filmer blivit till. Borta med vinden handlar därför både om 1860-talets och 1930-talets USA. Scarlett O'Haras kamp för att vinna kärlek och framgång knöt an till rådande uppfattningar om hur det varit i Södern under och efter amerikanska inbördeskriget och symboliserade dessutom depressionen, som gick mot sitt slut när filmen hade premiär 1938.

Hollywood har haft en avgörande betydelse för att förklara vad det innebär att vara amerikan i olika tider. De egenskaper som utmärker "oss" och vilka som är "de andra" är ingalunda statiska. Följaktligen har många av dem som tidigare klassats som fiender med tiden blivit vänner och vice versa. Zander skildrar hur dessa förändringar har gestaltats på vita duken, från den kontroversiella stum- filmsklassikern Nationens födelse till nutida storfilmer som Kingdom of Heaven, Cinderella Man och Black Hawk Down. Läsaren kan även ta del av framväxten av John Wayne som en amerikansk ikon samt den förändrade synen på vilda västern och indianer i filmens värld. Andra teman är hemvändande soldater på vita duken, Alfred Hitchcock och andra världskrigets propagandafilmer, historieförmedlaren Steven Spielberg, muslimer som "de andra" i Hollywood och filmiska kommentarer till terrorattackerna den elfte september 2001. Läsaren får också stifta bekantskap med välkända regissörer och skådespelare. Boken illustreras med bilder ur filmer."

Det här var också en kursbok i kursen "Historia och film" jag läser över sommaren. Boken tar upp exempel på olika filmtekniker och tankesätt när man försöker gestalta historiska händelser idag.
Det finns ett kapitel om bara Steven Spielberg och om varför hans filmer med historiska skildringar har blivit så uppmärksammade.

Väldigt intressant bok, skriven på ett "enkelt" sätt.

Bokfakta:
Författare: Ulf Zander
Förlag: Historiska media
Utgivningsår: 2006
ISBN: 9789189442887
Skicka en kommentar